تاورکرین کتابی

پروژه پل سارای میانه

پروژه پل سارای میانه

پروژه ساخت پل سارای واقع در میانه 

شماره تماس برای مشاوره

۰۲۶-۳۶۱۰۲۱۷۱۵
۰۹۱۲۶۳۵۴۳۸۴
۰۹۱۲۱۷۷۹۲۱

ابعاد
توضیحات

تاورکرین پتن فرانسه  F 329 با وزن ۱۲ تن و ۵۰ متر بازو و ارتفاع ۴۰ متر 

اطلاعات تکمیلی

تاورکرین پتن فرانسه  F 329 با وزن ۱۲ تن و ۵۰ متر بازو و ارتفاع ۴۰ متر جهت ساخت پل واقع در شهر میانه