تاورکرین کتابی

آذر 25, 1401

تاورکرین h25.14ده تن ساخت پتن فرانسه

تاورکرین H25.14 ده تن پتن فرانسه تاورکرین h25.14 پتن فرانسه ظرفیت باربرداری:۱۰تن ارتفاع ۴۰متر طول فلش :۶۰متر ساخت فرانسه سیستم ارتفاعی کامل دانلود کاتالوگ شماره تماس […]
آبان 11, 1401

تاورکرین ۳تن ۴۲۷پتن فرانسه

تاورکرین ۳ تن potain427 تاورکرین ۳ تن پتن فرانسه ظرفیت باربرداری:۳تن ارتفاع ۳۰متر طول فلش :۳۶متر ساخت فرانسه سیستم ارتفاعی کامل دانلود کاتالوگ شماره تماس برای […]
آبان 2, 1401

تاورکرین ۸تن cmax

تاورکرین۸تنCMAX تاورکرین ۸تن مدل ۲۰۱۲ ساخت جین تاور کرین CMAX8تن ارتفاع ۴۰ متر طول فلش بین۵۶متر متغیر می باشد . دانلود کاتالوگ شماره تماس برای مشاوره […]
شهریور 28, 1401

تاورکرین FO23

تاور کرین FO 23 تاورکرین مدل FO 23 پتن تاور کرین FO 23 پتن فرانسه  ۱۰ تن  ارتفاع ۴۰ متر   طول فلش ۵۰ متر  دانلود کاتالوگ […]
شهریور 23, 1401

تاورکرین MC 180

تاور کرین MC 180 پتن فرانسه جرثقیل فرانسوی مدل MC-180 پتن تاور کرین MC – 180 ده تن   ارتفاع ۴۰ متر   طول فلش ۵۵ متر  دانلود […]
شهریور 22, 1401

تاورکرین F1515

تاور کرین F 1515 پتن فرانسه جرثقیل فرانسوی مدل F -1515 پتن تاور کرین F -1515 شش تن   ارتفاع ۴۰ متر   طول فلش بین ۳۰ تا […]
مرداد 9, 1401

کاتالوگ انواع تاور کرین

کاتالوگ های انواع تاور کرین کاتالوگ ها Tower-Crane-Potain-Topkit-MD-285-B  Tower-Crane-Potain-Topkit-MD285-A Tower-Crane-Potain-Topkit-MD-265-B1  Tower-Crane-Potain-Topkit-MD-250-MATIC  Tower-Crane-Potain-Topkit-MD-185-B Tower-Crane-Potain-Topkit-MD-140  Tower-Crane-Potain-Topkit-MC-265 Tower-Crane-Potain-Topkit-MC-180 Tower-Crane-Potain-Topkit-MC-120A  Tower-Crane-Potain-Topkit-K50-20C Tower-Crane-Potain-Topkit-K40-27C  Tower-Crane-Potain-Topkit-K30-30C  Tower-Crane-Potain-Topkit-K5-50C Tower-Crane-Potain-Topkit-K5-50B Tower-Crane-Potain-Topkit-K4-56C  Tower-Crane-Potain-Topkit-K4-56B Tower-Crane-Potain-Topkit-K3-59C Tower-Crane-Potain-Topkit-K3-59B Tower-Crane-Potain-Topkit-H50-38C  […]
تیر 20, 1401

کاتالوگ های انواع جرثقیل

انواع کاتالوگ کاتالوگ های تاورکرین ها ۴۵EC ۵۰EC ۵۰EC-B5 ۶۰۱HC ۶۴۵_E_0 ۶۴۶_G_sm-dm_0 H20-14C-2 J4-47 K30-30C petain-k3-59-c Potain_mc_180 POTAIN-MC50-C TOPKIT-POTAIN-E2-18-B TOPKIT-POTAIN-E10-14-C- TOPKIT-POTAIN-H25-14-C دانلود کاتالوگ شماره تماس برای […]
تیر 13, 1401

تاور کرین POTAIN TOPKIT E2/18

POTAIN E2/18 TOPKIT تاور کرین ۸ تن E2/18 جرثقیل E2/18 پتن فرانسه با تناژ ۸ تن و  ارتفاع ۴۰ متر نامحدود . با توجه به متغیر […]